Ceník

Mysleli jste si, že dopřání si služeb osobního fitness instruktora musí být drahé? Níže se můžete přesvědčit, že i tyto služby mohou být dostupné.

Vaše tělo Vám navíc tuto investici vrátí...

Nezávazná úvodní konzultace Jedná se o rozhovor o Vašich cílech a možnostech naší spolupráce. ZDARMA poptat
Jednorázová tréninková lekce 600 poptat
Poukaz na 10 tréninkových lekcí Cena 1 tréninkové lekce činí 550 Kč. Platnost poukazu jsou 2 měsíce. 5 500 poptat
Poukaz na 20 tréninkových lekcí Cena 1 tréninkové lekce činí 500 Kč. Platnost poukazu jsou 4 měsíce. 10 000 poptat
Sestavení tréninkového plánu Sestavení individuálního cvičebního plánu se zohledněním Vaší současné kondice, cílů a časových možností. Při dlouhodobé spolupráci je tréninkový plán poskytován zdarma. 1 000 poptat
Sestavení výživového plánu Výživový plán je tvořen následujícím: výpočet bazálního metabolismu, stanovení osobního energetického výdeje, výpočet denní gramáže živin potřebných pro dosažení Vašeho cíle, doporučení vhodných potravin a jejich úpravy. Při dlouhodobé spolupráci je výživový plán poskytován zdarma. 1 300 poptat
Konzultace Jedná se o konzultace týkající se tréninku nebo výživy. Uvedená částka je fixní za každou započatou 1/2 hodinu konzultace. Při dlouhodobé spolupráci jsou konzultace poskytovány zdarma. 300 poptat

Podmínky spolupráce

  • Tréninková lekce trvá 60 minut.
  • Uvedené ceny nezahrnují vstupné do fitness centra pro klienta.
  • Dohodnutý trénink lze zrušit nejpozději 24 hodin před jeho zahájením. V jiném případě je klient povinen tréninkovou lekci uhradit stejně, jako kdyby řádně proběhla. Pozdější zrušení je možné omluvit pouze ze závažných důvodů. 
  • Dlouhodobou spoluprací, uvedenou v ceníku, se rozumí zakoupení poukazu nejméně na 10 tréninkových lekcí.
  • Každý klient trénuje na vlastní nebezpečí a je proto nezbytné, aby před započetím tréninku zvážil svůj zdravotní stav a poradil se o vhodnosti tréninku se svým lékařem. Trenér za případnou zdravotní újmu klienta nenese odpovědnost.
  • Veškeré platby je třeba hradit předem na účet: 78-1390210277/0100.
  • Úhradou peněz na výše uvedený účet klient zároveň stvrzuje, že se seznámil s podmínkami spolupráce a bez výhrad s nimi souhlasí.